(Göteborg den 1 april 2021) – Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO, och nordamerikansk ADR OTCQB: HLSPY), en ledande innovatör inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager nomineringen av två nya styrelseledamöter, Ljubo Mrnjavac och Bonny Heeren. De kommer att ersätta Staffan Hillberg och Martin Skoglund. Valberedningen kommer att presentera nomineringarna officiellt på årsstämman den 20 maj 2021. De två nominerade styrelseledamöterna tillför ledningserfarenhet och ett globalt perspektiv till Heliospectra vilket kommer att bidra till expansionen i Europa.

I och med att Heliospectra ökar fokus mot tillväxt och expansion, har bolaget vidtagit proaktiva åtgärder för att attrahera rätt kompetens och investeringar. För att nå dit nominerar Heliospectra två nya styrelseledamöter, Bonny Heeren and Ljubo Mrnjavac, som båda har den omfattande internationella erfarenhet och det breda branschnätverk som behövs för att klara en snabb tillväxt under de närmsta åren.

Bonny Heeren

Bonny Heeren (1970) är en erfaren ledande befattningshavare med ett brett nätverk och lång erfarenhet av den globala hortikultur- och växthusbranschen. Han har haft flertalet ledande befattningar inom Saint-Gobain-koncernen, senast som divisionschef för Horticulture. Han har dessförinnan varit CFO för olika delar av Saint-Gobain i Benelux, bland annat GLASS, ISOVER och ADFORS. Bonny Heeren har en Master of Science and Business Economics från Erasmusuniversitetet i Rotterdam och har gått General Management Program vid Harvard University i Boston. För närvarande är han investerare i start-up-bolag inom agtech och sitter i Corvus Drones rådgivande styrelse.

– De senaste elva åren har jag varit verksam på hortikulturmarknaden och jag ser att branschen utvecklas och rör sig mot lösningar som är mer datadrivna, tekniskt autonoma och hållbara. Det känns därför väldigt spännande att ingå i Heliospectras styrelse där jag kan använda mina kontakter och nätverk inom hortikulturbranschen för att hjälpa bolaget att skapa rätt partnerskap och öka sin marknadsandel, särskilt på den europeiska marknaden, säger Bonny Heeren. 

Ljubo Mrnjavac

Ljubo Mrnjavac (1963) har lett och utvecklat stora internationella företag i 35 år, och har stor kunskap om att driva kommersialiserings- och expansionsarbete. För närvarande är han investeringschef på Adma Förvaltnings AB, Heliospectras näst största investerare. Dessförinnan har han varit medgrundare och vd på Rosengård Invest AB, vd på Fast Food Concepts by Tulip, samt vd för och grundare av Pølsemannen. Bland tidigare styrelseuppdrag finns bland annat Invest in Skåne AB, Swedbank AB Malmö, Ikaros Cleantech AB och MobilGiganten AB. Ljubo Mrnjavac har en Executive MBA från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och han har studerat marknadsföring och ekonomi vid IHM Business School.

– Både greentech-marknaden och hortikulturmarknaden växer snabbt i takt med att hållbara lösningar blir allt viktigare och ersätter gamla traditionella belysningslösningar. Adma är fortsatt en stor investerare i Heliospecta och vi är övertygade om att Heliospectra är väl rustat för att tillgodose de här segmenten. Jag ser fram emot att få använda min erfarenhet för att hjälpa Heliospectra nå sin fulla potential, säger Ljubo Mrnjavac.

Bonny Heeren and Ljubo Mrnjavac ersätter Martin Skoglund och Staffan Hillberg som båda har spelat en viktig roll inom Heliospectra i många år.

Martin Skoglund

Martin Skoglund är en av grundarna till Heliospectra och har varit i bolaget sedan starten 2006. Genom åren har han använt sin entreprenörsanda, sin förmåga att anskaffa riskkapital och sin utmärkta kompetens inom verksamhetsplanering för att få Heliospectra att växa till en ledande innovatör inom LED-belysningslösningar för hortikulturbranschen.

– När vi startade Heliospectra för 15 år sedan som ett forskningsbolag såg vi att det fanns ett behov på marknaden för mer hållbara LED-belysningslösningar för odlingsändamål. Idag har bolaget kommit långt från att bara utveckla belysningsstrategier, men det finns fortfarande en del kvar att göra innan vi blir den kompletta leverantören av lösningar och automation som vi har som mål att bli. När jag nu kliver tillbaka känner jag fullt förtroende för att Ali, teamet och styrelsen kommer att fortsätta leda och driva innovation inom branschen och dra fördel av våra patent, säger Martin Skoglund. 

Staffan Hillberg

Staffan Hillberg började som vd för Heliospectra 2010 och har fått organisationen att växa från ett enkelt forskningsbolag till ett globalt exportföretag inom innovativa LED-belysningslösningar. Under tiden som vd samlade han in 260 miljoner kronor i nytt kapital och noterade Heliospectra på Nasdaq First North Growth Market. När han slutade som vd 2017 tog han plats i Heliospectras styrelse och fortsatte att vägleda bolaget. 

– Jag är oerhört stolt över den resa som Heliospectra och dess medarbetare har gjort under åren, både under min och Alis ledning. Heliospectra har alltid haft ett mycket passionerat och drivet team som har varit nyckeln till bolagets framgång. Jag är övertygad om att vi kommer att få se en mängd innovativa lösningar från Heliospectra i framtiden, säger Staffan Hillberg. 

Heliospectras styrelse kommer att presentera de nominerade officiellt för aktieägarna på årsstämman den 20 maj 2021.

– Jag vill personligen tacka Martin och Staffan för deras fantastiska insatser för Heliospectras tillväxt. I och med att vi satsar på att expandera i Europa och driva tillväxt globalt är det dags att bygga ut vårt nätverk och attrahera rätt personer till företaget. Jag vill därför välkomna de två nominerade styrelseledamöterna till våra gemensamma utmaningar på vår resa framåt, säger styrelseordförande Andreas Gunnarsson.