Pressmeddelande 22 oktober 2020 Heliospectra (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 tisdagen den 27 oktober 2020 klockan 08:00. Nästa dag klockan 10:00 håller bolaget en webbsänd telekonferens med VD Ali Ahmadian. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på engelska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Antalet platser är begränsat och bolaget rekommenderar därför att man registrerar sig i god tid för att vara säkrad en plats. Registrering till webbkonferensen kan göras på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/617322313346362892

Webbkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt via bolagets hemsida (https://www.heliospectra.com/investor-relations/press) och Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal (www.youtube.com/channel/UCVozGBv7HOVvjXmT8RyAQmw).