GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 17 augusti 2018 Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), ett privat internationellt universitet beläget vid Röda havet. Det prestigefyllda universitetet startar ett nytt forskningsprogram för ”speed breeding” (accelererad växtförädling) och har valt Heliospectras fullt kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning samt HelioCORE™ kontrollsystem för att belysa deras växthus. Ordern värderas till cirka 540 000 kronor (58 700 USD).

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), fungerar som en katalysator för innovation, ekonomisk utveckling och socialt välstånd i Saudiarabien och resten av världen. Då odlare i regionen hanterar tuffa miljöförhållanden dagligen, arbetar KAUST växtforskare med att förädla plantor för ökad tolerans mot olika miljöbelastningar och skapa ett hållbart jordbruk i regionen. Det nya speed breeding-programmet arbetar för att påskynda växtforskning och förädlingen av nya mer resistenta arter genom att snabba på plantornas tillväxt.

– Att förädla grödor och göra dem mer resistenta och produktiva är avgörande för att säkerställa den globala livsmedelssäkerheten. Det kan dock ta tid att utveckla nya arter, förebygga sjukdomar och avsevärt förbättra grödors avkastning, säger Mark Tester professor, Plant Science KAUST. Speed breeding i kombination med LED-belysning och annan beprövad teknik säkerställer en snabb framtagning av nya arter och resultat efter bara några veckor.

– Internationellt används Heliospectras LED-belysningslösningar idag i ett flertal forskningsprogram inriktade på speed breeding, där våra produkter framgångsrikt har snabbat på skördecykler och ökat avkastningen. KAUST gör ett imponerande arbete som tacklar viktiga miljöutmaningar på plant-nivå och vi är stolta över att delta i deras arbete för ett hållbart jordbruk, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra.

Heliospectras ELIXIA LED-belysningslösning skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den helt justerbara LED-belysningen kommer att användas tillsammans med Heliospectras HelioCORE kontrollsystem. HelioCORE automatiserar och ger forskare full kontroll över deras forskningsprojekt samtidigt som den förbättrar växternas kvalitet och påskyndar produktionscyklerna för konsekvent och standardiserad avkastning.

Leverans kommer att ske fjärde kvartalet och ses i räkenskaperna under tredje och fjärde kvartalet 2018.