FRE, 24 MAJ, 2024 17:40 CEST – Som tidigare meddelats har styrelsen i Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) av försiktighetsskäl beslutat att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning per den 31 mars 2024. Kontrollbalansräkningen har nu upprättats och granskats av revisorn och den utvisar att Bolagets aktiekapital är helt intakt.

 Kontrollbalansräkningen har nu upprättats och granskats av revisorn och den utvisar att Bolagets aktiekapital är helt intakt. Det egna kapitalet i Bolaget uppgår per den 31 mars 2024 till 16 734 tusen kronor varav aktiekapitalet uppgår till 12 203 tusen kronor.

”Beslutet att genomföra en kontrollbalansräkning var en försiktighetsåtgärd, i linje med god praxis och våra kommunikationsriktlinjer. Som förväntat visar kontrollbalansräkningen att bolagets aktiekapital är helt intakt. Jag vill betona att huvudägarna står enade och fullt ut stödjer Heliospectra och dess vision. Bolaget har de senaste två åren genomfört betydande operationella och strategiska förändringar under ledning av den nya ledningsgruppen och vi ser med stor förväntan fram emot de möjligheter som ligger framför oss,” säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande Heliospectra.