Heliospectra AB (publ) (Nordamerika ADR OTCQB: HLSPY och Nasdaq First North Growth Market: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, har mottagit en ny order från Marcella Property Group, LLC i Dewey, Oklahoma, USA. Ordern har ett värde av 120 000 USD. 

Heliospectras MITRA är den första helt modulära LED-lampan på växthusmarknaden. MITRA är designad av odlare för odlare och är med sitt högintensiva ljusflöde och sin höga effekt på upp till 2,8 µmol/J den perfekta lösningen för ljuskrävande grödor.

Ordern kommer att levereras i augusti 2020.