Heliospectras MITRA är den första helt modulära LED-lampan på växthusmarknaden. MITRA är designad av odlare för odlare och är med sitt högintensiva ljusflöde och sin höga effekt på upp till 2,8 µmol/J den perfekta lösningen för ljuskrävande grödor.

Ordern kommer att levereras i augusti 2020.