Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerade odlingsmiljöer, växtforskning och växthusodling, förutspår att de regeländringar som härrör från de amerikanska valen i 2016 kommer att påverka cannabisindustrin att införa mer avancerade och hållbara odlingsmetoder och tekniker. LED-belysningslösningar från Heliospectra, som ger energieffektivitetsvinster mer än 40 procent, kommer att gynnas markant av en sådan adoption.

Kombinationen av skiftande allmänna opinioner och framgångar upplevt under de senaste två åren från stater med legalisering av bl.a. medicinsk Cannabis, resulterade i framröstningen av nya regler i valen under 2016. Tidigare denna månad röstade 8 av 9 stater positivt för Cannabisreform. Kalifornien, Maine, Massachusetts och Nevada har legaliserat bruk av Cannabis för vuxna liksom Alaska, Colorado, Oregon och Washington tidigare gjort. Arkansas, Florida och North Dakota ansluter sig till de 26 stater och staden Washington, D.C. som tillåter användning av Cannabis för medicinskt bruk, medans Montana röstade för att minska restriktioner på dom befintliga medicinska rättigheterna.

Med väljaropinion klart i linje med ytterligare legalisering av Cannabis, finns det nu mer än 68 miljoner amerikaner som lever i en delstat där det är lagligt att använda Cannabis, vilket motsvarar en ökning med 278 procent efter en sista sammanställning av valresultaten från den 8:e november 2016.

– När dessa nya stater tas i drift under de närmaste månaderna, kommer inflödet av licensierade växthus, inomhusodlingar och förordningar att styra branschen mot hållbara odlingstekniker. Heliospectra ger odlarna möjlighet att styra intensiteten och våglängderna på ljuset vilket skapar ett spektrum specifikt anpassat till olika växtarter samt tillväxtfaserna för att bättre underlätta fotosyntesen, säger Staffan Hillberg, VD för Heliospectra. LED-tekniken inte bara minskar energiförbrukningen med upp till 50 procent, utan hjälper även till att stimulera tillväxtegenskaper och förbättra växternas kvalitet jämfört med de som odlas under HID lampor.

Med tanke på att valresultatet utökar antalet stater som legaliserat bruk av Cannabis för vuxna från 4 till 9 stater och stater som legaliserat Cannabis för medicinskt bruk går från 26 till 29 i den spirande amerikanska Cannabisindustrin, anser rådgivningsföretaget Viridian Capital Advisors att fokus kommer att flyttas till rörelsemarginaler, långsiktig lönsamhet och affärseffektivitet.

– Med den fortsatta prispressen som uppstår som ett resultat av produktifieringen av Cannabis, är odlarna snabba att införa mer avancerade odlingsprodukter och -processer, förklarar Scott Greiper, VD för Viridian Capital Advisors. Tekniska lösningar, inklusive LED, gör det möjligt för odlare att fastställa en konkurrensfördel samt en kostnadseffektiv verksamhet och samtidigt öka avkastningen.

Heliospectra fortsätter sin starka försäljningsutveckling av programmerbara, full-spektrum LED belysningslösningar till kunder inom den nordamerikanska marknaden för medicinsk Cannabis, stärkt av de resultat från kunder som The Grove Nevada, Green Leaf i Alaska och andra ledande odlare som maximerar intäkterna och ROI med konsekventa skördar och kvalitets grödor.

Mer information om Heliospectra: 

Göteborg 2016-11-28