Göteborg, Sverige, 22 december 2021, kl: 13:40 – Under 2022 planerar Heliospectra att lansera en rad datadrivna utvecklingsprojekt, inklusive en unik patenterad biosensor som bygger på flera års forskning och praktisk odlingserfarenhet. I och med det har styrelsen i samråd med ledningsgruppen valt att göra ett strategiskt skifte och siktar nu helhjärtat mot hållbar datadriven odling och Smart Farming med sikte på Europas växthusmarknad.

Slutförande och lansering av datadrivna utvecklingsprojekt

Under 2022 planerar Heliospectra att slutföra och lansera ett flertal utvecklingsprojekt för att stärka företagets datadrivna lösningar. Där inkluderas en uppdaterad version av företagets styrsystem helioCORE, lansering av nästa generations MITRA, Adelfi en wifi-uppkopplingsmodul som möjliggör integration av MITRA med styrsystemet helioCORE™ och sensorer, samt fälttester och lansering av företagets nya unika biosensor.

I och med lanseringarna har nu styrelsen och ledningen valt att göra ett strategiskt skifte mot datadriven odling och bolaget positioneras om från en i huvudsak leverantör av LED-armaturer, som främst riktar sig till växthus- och inomhusodlare som är i behov av ny belysning, till en systemleverantör inom smart farming där sensorer, mjukvara och belysning kombineras för att leverera en datastyrd lösning till kommersiella odlare.

– Heliospectra är i en spännande fas där vi håller på att avsluta flertalet utvecklingsprojekt knutna till datadrivna lösningar. Med vårt system och lanseringen av vår nya sensorteknik kommer odlare att kunna upptäcka stress, snabbt identifiera problem och noga mäta växternas tillväxt. Resultatet är större precision och mer kontroll över grödorna, minskat avfall och förbättrad odlingsekonomi över lag, säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande Heliospectra.

Sensorer och datadriven odling en del av en växande smart farming-trend

Den snabbt växande trenden att utnyttja olika sensorer inom odling är inget nytt fenomen och brukar ofta förekomma i samband med begrepp som smart farming och precision horticulture. Drivkrafterna är en strävan efter en mer hållbar, automatiserad, uppkopplad, effektiv och förutsägbar odling med mindre svinn och högre kvalitet i skördarna, där odlare litar till större del på data för att planera och optimera odlingen. I ljuset av de ökande påfrestningarna från klimatförändringarna är det helt nödvändigt för att säkra livsmedelsförsörjningen för en växande och alltmer urbaniserad global befolkning. Marknaden värderas idag till ca 7 miljarder USD och väntas öka till 12,8 miljarder fram till 2025, motsvarande en årlig tillväxt om 12,7 procent.

– Företagets nya biosensor är unik och stärker Heliospectras position som en ledare inom kontrollerad odling. Smart farming marknaden utvecklas snabbt och odling automatiseras mer och mer. Företaget kommer därför framöver satsa på produktutveckling och kompetens internt för att säkerställa leveransen av våra nuvarande projekt och bibehålla vår status som ett innovativt och drivande företag, fortsätter Andreas Gunnarsson.

Fokus på Europas kommersiella växthusmarknad

Väderförhållandena i Europa i kombination med klimatförändringar har skapat ett behov av kontrollerad odling och ett ökat intresse för kommersiella växthus. Ekonomier som Nederländerna, Tyskland, Spanien och Frankrike har idag stora arealer med växthusodling och den kommersiella växthusmarknaden ökar stadigt tack vare gynnsamma regleringar i regionen och ett ökat intresse för smarta jordbruk.

Redan tidigare i år uttryckte Heliospectra sina avsikter att expandera på den europeiska marknaden. Rådande pandemi har dock gjort att vissa satsningar tvingats att skjutas upp. Under 2022 satsar nu Heliospectra fullt på den europeiska marknaden med extra fokus på att bygga upp företagets återförsäljarnätverk.

– Smart Farming och datadriven odling har de senaste åren bildat en större följarskara efter att fler och fler odlare ser de positiva effekterna det har på odlingsekonomin. Efter många års utveckling ser vi nu att marknaden börjar bli redo för vår patenterade biosensor och Europa har många marknader som ligger i framkanten inom jordbruk. Vi är mycket nära att uppfylla den vision som våra grundare hade och vi ser med spänning fram emot 2022 och att kunna erbjuda den unika helhetslösning våra LED lampor, helioCORE-system samt vår nya biosensor innebär, avslutar Andreas Gunnarsson.  

Med ett unikt systemerbjudande som vänder sig till en större och snabbt växande marknad är det en ny och väldigt spännande fas som väntar för Heliospectra.