(Göteborg, Sverige, 2a maj 2023, kl 16:10) – Heliospectra AB meddelar nytt datum för bolagets årsstämma 2023. Det nya datumet för årsstämman är den 1 juni 2023 kl 14:00 i Göteborg. Ny kallelse till årsstämman kommer att publiceras separat idag den 2 maj 2023.

Ändringen av datumet för årsstämman görs för att säkerställa att stämman kommer att kunna genomföras på ett formellt korrekt sätt. Bolaget har inte erhållit en korrekt stämmoaktiebok inför den stämma som planerades att hållas den 3 maj 2023, vilket gör att en ny kallelse behöver ske för att möjliggöra en beställning av korrekt stämmoaktiebok. Inga förändringar i stämmans innehåll eller upplägg görs.

Den nya kallelsen till årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida idag 2 maj 2023 samt i Dagens Industri och PoIT den 4 maj 2023.