(Göteborg, 11 februari 2021 kl. 14.30 CET) – Heliospectra AB, världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, ger ut två nya e-böcker med fokus på energibesparingar, incitament och subventioner. E-böckerna är gratis och ger en överblick över vilka subventioner som olika delstater och regioner erbjuder och vilka återbetalningar man kan vänta sig 2021.   

Under de senaste åren har många odlare stött på nya hinder i form av höga elräkningar samt högre behov av effektuttag för att kunna driva verksamheten vid anläggningarna. I genomsnitt står belysning för närmare 38 procent av anläggningens totala elförbrukning, med enbart klimatanläggningar och avfuktning som drar mer. Genom att installera energieffektiva belysningslösningar finns det därmed mycket pengar att spara för odlare. 

Den kraftigt ökade elförbrukningen i vissa geografiska områden tvingar elbolagen att erbjuda subventioner. Detta då det är billigare att minska energiförbrukningen i deras områden än att bygga nya generatorer för att generera ny el. Idag erbjuder många elbolag därför subventioner till kunder om de kan minska sin energiförbrukning. Subventionerna kan vara relativt stora och många gånger motsvara 25–50 procent av inköp av ny teknik och 25–100 procent av kostnaden för att uppgradera belysningen.

LED ger omedelbar energibesparing

Jämfört med traditionella högtryckslampor (HPS) anses lösningar med LED-belysning ofta kräva en stor initial investering, men på sikt är det en mycket mer energi- och kostnadseffektiv lösning. Att installera LED-belysning i en ny anläggning redan från början ger betydande besparingar, eftersom andra lösningar förbrukar alldeles för mycket energi. Traditionell belysning som HPS-lampor och metallhalogenlampor drar dessutom energi för både ballasten och själva lampan, vilket innebär att den förbrukar mer än vad som står angivet på lampan.

Genom att installera LED-belysning gör man även flera indirekta besparingar. Eftersom LED-belysning inte avger så mycket värme som HPS-lampor minskar behovet av klimatanläggningar och avfuktning, vilket ger betydande besparingar. En intensivare ljusexponering av grödorna gör dessutom att många odlare kan minska antalet timmar som belysningen är på. Dessa två faktorer ger en energibesparing på ytterligare 25–56 procent i anläggningen utöver den direkta minskningen av elförbrukning som LED-belysning ger jämfört med traditionella lösningar. Mindre underhåll, minskad vattenförbrukning, mindre förbrukningsvaror och bättre kvalitet på grödorna men även högre kvantitet är andra fördelar.

Dags att agera

I takt med att allt fler delstater säger sig vilja göra energieffektiv LED-belysning som norm för belysningsteknik kommer detta att väsentligt påverka subventionerna till de som vill införa LED-lösningar. När lagar och förordningar ändras kommer elbolagen dessutom inte längre att behöva erbjuda subventioner för att uppfylla de nya normerna. Det innebär att det är nu man måste utnyttja subventionerna, innan regler införs som begränsar möjligheten till incitament.    

– LED-lösningar ses ofta som ett dyrare alternativ på grund av den initiala investeringen. Om man tar med subventioner i beräkningen kan investeringen dock betala sig på bara ett år. Vi arbetar därför i nära samarbete med odlarna så att de får all information de behöver för att söka subventioner och göra de energibesparingar som går i deras delstater och regioner, säger Scott Thornton, General Manager, Heliospectra. 

Vad kan dessa kostnadsfria böcker bidra med?

Syftet är att ge odlarna den information och de resurser de behöver för att fatta beslut om hur de bäst inför energieffektiv teknik i odlingsverksamheten.

De innehåller information som bidrar till att förstå odlarnas elanvändning, vanliga mått, hur man beräknar återbetalningstiden för effektiv teknik samt en utförlig översikt över vilken typ av subventioner som finns för odlingsverksamhet och hur man tar sig igenom den komplexa och många gånger avskräckande subventionsprocessen.

Ladda ner böckerna HÄR.