Göteborg, 19 mars 2019. Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 22 februari 2019.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Heliospectras företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Heliospectras hemsida (ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).