Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Heliospectras företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Heliospectras hemsida (ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).