Göteborg, 3 november 2020. Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 25 september 2020.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Heliospectras Företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Heliospectras hemsida (www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare för Heliospectra i samband med Företrädesemissionen.