Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Heliospectras Företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Heliospectras hemsida (www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare för Heliospectra i samband med Företrädesemissionen.