(GÖTEBORG, Sverige 25 september, 2020) – Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO, samt North American ADR OTCQB: HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager att företaget har fått en ny order från Origin Coast Inc. i Cape Breton, Nova Scotia, Kanada. Ordervärdet uppgår till 132 278 USD.   

“Vårt engagemang för kvalitet och för att producera mindre satser av en högkvalitativ produkt, gjorde valet av Heliospectras MITRA LED-lampor logiskt”, säger Michael Fong, VD på Origin Coast Inc.  

Heliospectras  MITRA belysningslösning är marknadens första verkliga modulära LED-belysning. MITRA, som är framtagen i samarbete med odlare, är den perfekta lösningen för ljushungriga grödor med sitt hög-intensiva ljus och elektriska effektivitet upp till 2.8 µmol/J. 

Ordern kommer att levereras i Q4, 2020.  

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-09-25 10:30 CET.