“Vårt engagemang för kvalitet och för att producera mindre satser av en högkvalitativ produkt, gjorde valet av Heliospectras MITRA LED-lampor logiskt”, säger Michael Fong, VD på Origin Coast Inc.  

Heliospectras  MITRA belysningslösning är marknadens första verkliga modulära LED-belysning. MITRA, som är framtagen i samarbete med odlare, är den perfekta lösningen för ljushungriga grödor med sitt hög-intensiva ljus och elektriska effektivitet upp till 2.8 µmol/J. 

Ordern kommer att levereras i Q4, 2020.  

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-09-25 10:30 CET.