(Göteborg, Sverige, 1a mars 2023, kl 09:40) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2022. Rättelsen avser orderingången för perioden oktober till december.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden oktober – december

 • Orderingång under perioden uppgick till 14 312 (4 248) KSEK.
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9 998 (11 278) KSEK.
 • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -8 950 (-27 894) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.)
 • Resultatet efter skatt under perioden var -9 075 (-27 892) KSEK.

Finansiella resultat för perioden januari – december

 • Orderingång under perioden uppgick till 34 423 (-37 786) KSEK.
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 25 728 (35 221) KSEK.
 • Rörelseresultatet under perioden uppgick till –35 943 (-59 975) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.)
 • Resultatet efter skatt under perioden var -36 083 (-59 976) KSEK.

Kassaflöde för perioden januari – december

 • Rörelsens kassaflöde var -33,848 (-33,139) KSEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till 2,762 (-44,734) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,485 (10,723) KSEK.

VD:S KOMMENTAR

Kära aktieägare,

Under 2022 har Heliospectra genomgått en hel del positiva förändringar. Som ett resultat har vi en smidigare organisation med kontroll över våra utgifter och en tydlig kommersiell strategi framåt, vilket gör att vi kan återta vår position som det ledande smarta LED-belysningsföretaget på marknaden.

För att stödja vår nya strategi har utvecklingsteamet arbetat hårt under 2022 för att färdigställa en smart belysningslösning för den professionella växthusmarknaden. Resultatet är ett trådlöst kontrollsystem som använder zon-strategier och energibesparande algoritmer baserade på väderprognoser, naturliga ljusnivåer och energipriser, för att optimera ljusmiljön för specifika grödor och samtidigt minimera energiförbrukningen och kostnader. Den höga effektiviteten hos Heliospectras LED-lampor sparar in upp till 40 % på energiförbrukningen jämfört med de standardiserade HPS-lösningar som används i dagsläget. Utöver det kan helioCORE™ vårt energibesparande system spara ytterligare 30 % genom att begränsa onödig användning av artificiell belysning under dagen, eller i specifika odlingszoner. De senaste utvecklingsprojekten är kärnan i företagets nya datadrivna och trådlösa systemerbjudande. Systemlösningen har framgångsrikt levererats till framstående odlare i Nederländerna, Danmark och Storbritannien under Q3 och Q4 och är nu redo för storskaliga kommersiella installationer.

Den här veckan tillkännagav vi även MITRA Flex, marknadens första tillgängliga trådlöst kontrollerbara fixtur med flexibelt mörkrött spektrum. Den nya fixturen erbjuder kunderna tre spektra i ett, vilket gör den perfekt för kundspecifik och applikationsbaserad odling så som ljusbehandlingar med mörkrött ljus i slutet av dagen eller i slutet av produktionen. Dessutom har mörkrött ljus visat sig vara fördelaktigt för en mängd olika grödor, speciellt snittblommor och krukväxter där vår nya lösning kommer att ha stor positiv påverkan.

Eftersom 2022 var ett övergångsår var den ackumulerade försäljningen lägre än förra året. Vi avslutade dock med ett relativt starkt fjärde kvartal. En anledning är att vårt nya produktutbud var tillgängligt först under Q3 och de flesta installationer sker i september och oktober. Under 2022 fortsatte den ekonomiska osäkerheten på grund av höga energi- och gaspriser som negativt påverkade våra kunders investeringsvilja. Vi såg många odlare kämpa men vi såg också att marknadsanpassningen och övergången till mer energieffektiva lösningar accelererade. Vilket placerar Heliospectra och våra lösningar i en mer fördelaktig position under 2023.

Som tidigare meddelats har vi under 2022 genomfört ett betydande kostnadsbesparingsprogram och förenklat vår organisation för att möta lägre försäljningsvolymer under året men även för att förbereda Heliospectra för framtida tillväxt. Detta resulterade i avsevärt minskade operativa utgifter från och med fjärde kvartalet 2022. Totala minskade driftskostnaderna med 40 % jämfört med 2021. Vi har också arbetat med att sänka våra produktionskostnader. Genom att förhandla direkt med våra högkvalitativa och marknadsledande komponentleverantörer har vi lyckats sänka våra COGS, vilket gör att vi kan bli mer konkurrenskraftiga på marknaden samtidigt som vi ökar våra marginaler.

Vårt marknadsfokus har nu flyttats till den europeiska växthusmarknaden, med särskilt fokus på producenter av prydnadsväxter (snittblommor och krukväxter) samt sallad och örter. Två segment som är exceptionellt lämpade för vår smarta systemlösning och nya MITRA-plattform. Vårt marknadsförings- och säljteam arbetar nu hårt för att få in nya projekt och utöka vår kundbas. Vi har redan ställt ut på tre stora mässor i Europa de senaste två månaderna – SIVAL i Frankrike, Fruit Logistica i Tyskland och HortiContact i Nederländerna. Vi kommer också att ställa ut på Greentech, Europas ledande mässa för teknik i odlingsbranschen i juni månad.

Vidare fortsätter vi att bygga starka relationer och utöka vårt nätverk med europeiska och nordamerikanska industripartners, inklusive forskningsorganisationer, odlingskonsulter, odlarföreningar och växthusleverantörer.

Som en del av att förenkla vår organisation och minska kostnader tog jag också beslutet att stänga ner våra juridiska enheter i USA, Kanada och Japan. Medan vi fortsätter att sälja i Nordamerika fokuserar vi på att bygga ut vårt nätverk av återförsäljare och partners för att säkra försäljning i den regionen samt för att säkerställa lokal närvaro. Samtidigt behåller vi vår interna helioCARE-organisation för att säkerställa högkvalitativ kundsupport och teknisk expertis.

Med en betydligt lägre kostnadsbas och vår smarta lösning redo för försäljning, räknar vi med att i slutet av 2023 uppnå break-even. Men då huvuddelen av installationerna av odlingsbelysning på norra halvklotet starta först på sommaren, har våra största aktieägare förbundit sig att stödja Heliospectra under de kommande två kvartalen då vi räknar med låga kassaflöden.

Med vår nya slimmade organisation, vårt dedikerade team, nya riktade produkterbjudande och vårt fokus på kundupplevelsen, har Heliospectra en solid position för att hävda sin plats som en ledare inom smart belysning. Jag ser fram emot att fortsätta leda Heliospectra och bygga värde för våra kunder och aktieägare, samtidigt som vi fortsätter omdefiniera naturens potential.

Bonny Heeren,
vd, Heliospectra AB