Investmentbanken Redeye Corporate Finance, med fokus på små och medelstora tillväxtföretag i Norden, har släppt sin första företagsanalys om Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Rapporten är en djupgående 85 sidor lång analys av Heliospectra med översikt på dess teknik, marknadsmöjligheter, affärsmodell, tillväxtstrategi, risker, ledningsgrupp, och övergripande positioneringen på marknaden.

Redeyes rapport konstaterar, “Med en uppdaterad produktportfölj och förstärkt organisation, är Heliospectra väl positionerat för att snabbt öka försäljningen i det blomstrande medicinalväxt- segmentet och växthusodlingssegmentet (…) Vi tror att Heliospectras ansträngningar kommer att löna sig och förväntar en omsättning på 55 miljoner kronor 2016 med en fortsatt stark tillväxt framöver. För 2018 förväntar vi oss att försäljningen når 120 miljoner kronor och EBIT vara positivt för första gången i bolagets historia. “

Den fullständiga analysen är tillgänglig för nedladdning här: http://www.redeye.se/analys/report/heliospectra-led-lighting-strikes-growers

Staffan Hillberg, Heliospectras VD kommenterade; “Vårt avancerade belysningssystem och patenterade biofeedback-system hjälper odlare i olika jordbrukssektorer att odla grödor kostnadseffektivt, för att hjälpa till att lösa den globala livsmedelsförsörjningen och bistå i utmaningarna kring bristen på mat. Med en ledningsgrupp i världsklass och de nya produktlanseringar som gjordes i slutet av 2015, inklusive vår nya fastspektrums top-light samt vår första lightbar, är vi säkra på att vi är på väg mot ett spännande 2016. Vilket också bekräftas av Redeyes rapport.”

Göteborg 2016-01-12