Revered specialiserar sig på produktion av högkvalitativa cannabisblommor och koncentrat. Deras produktportfölj är baserad på resin, destillat och extraktion och inkluderar varumärken som Quest Concentrates och Quest AeroInhaler. Revered valde Heliospectras LED-belysningslösningar efter en teknisk och finansiell granskning av en rad belysningslösningar, inklusive konventionella HPS- och metallhalogenlampor.

– Heliospectras intelligenta LX60-serie med justerbart spektrum erbjuder Revered en beprövad lösning som ger oss möjligheten att kontrollera avkastningen och leverera standardiserade, högkvalitativa produkter till våra kunder efter varje skördecykel, säger Christopher Hardiman General Manager och medgrundare av Revered. Våra innovativa extraktionsprocesser skapar potenta, farmaceutiska produkter med förutsägbara, uppmätta och exakta doser. Möjligheten att styra intensitet och spektra i realtid, genom plantans hela växtcykel, säkerställer kvalitativa plantor och blommor rika på trichomer.

Allteftersom cannabisindustrins investeringar ökar i Colorado har Revered och andra företag antagit en vertikalt integrerad affärsstruktur med intern odling och bearbetning. Detta för att säkerställa standardiserade produkter och cannabinoid-profiler. Genom att implementera Heliospectras beprövade LED-belysningslösningar och anpassningsbara belysningsstrategier kommer Revered att på ett mer exakt sätt kunna prognostisera avkastningen samt kontrollera nyttjandekostnader och produktionscykler.

– Heliospectra erbjuder en flexibel och lättanvänd fullspektrums LED-belysningslösning med ett marknadsledande kontrollsystem som tillåter odlare att optimera grödornas kvalitet och öka produktionen, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra. Christopher Hardiman och hans team på Revered exemplifierar det framåtblickande ledarskap som är nödvändigt i cannabisindustrin idag.

Ordern kommer att synas i räkenskaperna under Q4.