Pressmeddelande, Göteborg 2020-12-04 Sista dag för handel med Heliospectra AB (publ):s (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är den 9 december 2020.  Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO2 2020/2021 förväntas vara den 30 december 2020.

I företrädesemissionen, som avslutades den 19 november 2020, gav Bolaget ut units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 2020/2021 vilket tillförde Bolaget cirka 50,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna av serie TO2 2020/2021 kommer vid fullt nyttjande att kunna tillföra Bolaget ytterligare cirka 32,3 MSEK före emissionskostnader. Lösenperioden pågår mellan 1 november – 30 november 2021. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 9 december 2020. Aktier samt teckningsoptioner av serie TO2 2020/2021 beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 15 december 2020.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO2 2020/2021 förväntas vara den 30 december 2020.

 

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare för Heliospectra i samband med företrädesemissionen.