Ny anläggning ser avancerad LED-teknik som nyckelfaktor för standardisering av medicinska profiler och ökad kvalitet Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, annonserar ny order från TruGanic Hybrid Cultivation. Odlaren har valt att investera i Heliospectras belysningslösningar för att uppnå konsekventa medicinska profiler samt möjligheten att standardisera en hög kvalitét på grödan. Ordern värderas till ca 790 000kr ($ 93,500).

THCultivation bygger en toppmodern anläggning i Portland, Oregon i USA. Där planerar de att starta ett omfattande växtförädlingsprogram och odla åtta olika cannabis stammar med hjälp av ett vertikalt hyllsystem för att optimera utrymmet i anläggningen. Ordern inkluderar Heliospectras LX60 belysningslösning som ger THCultivation ett justerbart spektrum, vilket kan användas över växtens hela växtcykel från vegetation till blomma.

“Vi vill fokusera på plantans vegetationsstadie med målet att driva upp kloner till en fullt utvecklad planta på en gallon (9,11 kg) på fyra veckor”, säger Bruce Caruso, Director of Cultivation vid THCultivation. “Förmågan att etablera starka, hälsosamma plantor från dag ett och ringa in olika stamspecifika ljusstrategier samtidigt som man har noga kontroll över andelen mörkrött ljus är kritiskt. Heliospectra är den mest avancerade och flexibla belysningslösningen på marknaden för våran inomhusodling.”

Som erfaren odlare utförde Caruso och THCultivations ägare Ryan Miles omfattande forskning kring vilka belysningslösningar som är bäst lämpade för ekologisk inomhusodling. De kom fram till att Heliospectra erbjuder en vattentät, robust och hållbar lösning som säkerställer likformig ljusfördelning och ljuspenetration hela vägen till botten av växten. Heliospectras energieffektiva 600W LED-lampor ger också direkta kostnadsbesparingar vid byggandet av THCultivations anläggning.

“Vi insåg att installationen av Heliospectras lampor kräver mycket mindre infrastruktur för värme, ventilation och luftkonditionering, och minskar därmed våra totala byggnadsinvesteringar,” förklarade Miles. “Om man tar i beaktning hur vår affärsverksamhet kommer att utvecklas över tid, medan nyttjandepriser fortsätter att stiga under de närmaste 10-15 åren, innebär möjligheten att effektivisera elkonsumtionen utan att offra ljusintensiteten betydande dollarbesparingar.”

Heliospectras nyutvecklade CORTEX kontrollsystem innehåller övervakning av energiförbrukning och interaktiv datavisualisering. THCultivation och andra kommersiella cannabisodlare kan använda plattformens centraliserade hanterings- och schemaläggningsverktyg för att styra och automatisera ljusstrategier, eller grupperingar av lampor i olika zoner för varje steg av växtcykeln.

“Vi är privilegierade att samarbeta med TruGanic Hybrid Cultivation. Vår kund förstår värdeskapandet samt de hållbara kostnadsbesparingar det innebär att implementera en testad belysningslösning”, säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. “TruGanic Hybrid Cultivation har förstått att möjligheten att kontrollera och standardisera medicinska profiler och grödans kvalitet säkerställer en hållbar affärsmodell.”