I övrigt gäller kallelsen oförändrad och finns att läsa på Heliospectras hemsida här. Fullständig kallelse bifogas även som bilaga.