Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 kl. 10.00 i United Spaces lokaler på Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 9.00.

I övrigt gäller kallelsen oförändrad och finns att läsa på Heliospectras hemsida här. Fullständig kallelse bifogas även som bilaga.