I övrigt gäller kallelsen oförändrad och finns att läsa på Heliospectras hemsida här (http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/). Fullständig kallelse bifogas även som bilaga.