Heliospectra Delårsredogörelse januari – mars 2018

“”

Heliospectra fortsätter stark tillväxt med en 140 procentig försäljningsökning under första kvartalet jämfört med samma period året innan Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin delårsredogörelse för perioden januari – mars 2018.