Heliospectra AB upprättar kontrollbalansräkning

TIS, APR 30, 2024 14:30 CEST Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” eller “Bolaget”) har, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets revisor.

Canadian Herb Grower Chooses Heliospectra LED Lighting Solutions for Efficiency and Energy Savings

(GOTHENBURG, Sweden, March 21, 2024, at 16:10 CET)– Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces a new order from a leading greenhouse grower and supplier of herbs in Ontario, Canada. The new order includes Heliospectra´s fully modular MITRA X LED light and helioCORE™ system solution and is spread out over 2 deliveries in 2024 and 2025. The total order value is 7.2 million SEK.

Kanadensisk örtodlare väljer Heliospectra LED-belysningslösningar för effektivitet och energibesparingar

(GÖTEBORG, Sverige, 21 mars 2024, kl. 16:10 CET) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), en världsledare inom intelligent belysningsteknologi för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från en ledande växthusodlare av örter i Ontario, Kanada. Den nya ordern inkluderar Heliospectras helt modulära MITRA X LED-lampor och helioCORE™ systemlösning och är fördelad på 2 leveranser under 2024 och 2025. Det totala ordervärdet är 7,2 miljoner kronor.

2 Lights per one 8m Trellis with New 1500W MITRA X LED Light from Heliospectra

Mitra X platform modularity

(GOTHENBURG, Sweden, Mar 13, 2024, at 13:00 CET)– Heliospectra, a leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, is proud to announce the new 1500W MITRA X LED light. With a higher output of 5700µmol, wide beam optics, and 3.7 efficacy, the new MITRA X requires only 2 LED lights to cover a standard 8m trellis, decreasing investment costs while providing vegetable growers with a high output and uniformity to maximize taste and yield. The extended MITRA X platform focuses on modularity and versatility and caters to a wide range of environments and crops to meet the diverse needs of modern growers.

2 lampor per 8m balk med ny 1500W MITRA X LED-lampa från Heliospectra

“”

(GÖTEBORG, Sverige, 13 mars 2024, kl. 13:00 CET) – Heliospectra, en ledare inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, är stolta över att tillkännage att MITRA X nu även finns i en ny 1500W version. Med en högre ljuseffekt på 5700 µmol, bred optik och en effektivitet på 3,7 kräver den nya MITRA X endast 2 LED-lampor för att täcka en standardbalk på 8 m. Detta minskar investeringskostnaderna samtidigt som grönsaksodlare får den ljusintensitet och uniformitet som behövs för att maximera smak och avkastning. Den utökade MITRA X-plattformen fokuserar på modularitet och mångsidighet och tillgodoser en mängd olika odlingsmiljöer och grödor för att täcka de olika krav och behov som moderna odlare har.