Canadian Greenhouse Propagator Chooses Heliospectra LED Lighting Solutions for Efficiency and Quality in New Greenhouse Construction

(GOTHENBURG, Sweden, March 6, 2024, at 12:00 CET)– Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces a new order from a leading greenhouse grower in Ontario, Canada. The new order includes Heliospectra´s fully modular MITRA X LED light and helioCORE™ system solution and is spread out over 4 deliveries in 2024 and 2025. The total order value is 8,3 million SEK.

Kanadensisk uppdrivare av grönsaksplantor väljer Heliospectra LED-belysningslösningar för effektivitet och kvalitet i ny växthuskonstruktion

(GÖTEBORG, Sverige, 6 mars 2024, kl. 12:00 CET)– Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), en världsledare inom intelligent belysningsteknologi för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från en ledande växthusodlare i Ontario, Kanada. Den nya ordern inkluderar Heliospectras helt modulära MITRA X LED-lampor och helioCORE™ systemlösning och är fördelad på 4 leveranser under 2024 och 2025. Det totala ordervärdet är 8,3 miljoner kronor.

Heliospectra öppnar nytt holländskt kontor

(Göteborg, Sverige, 1 mars 2024, kl. 14:45 CET) – Heliospectra AB, marknadsledare inom smart LED-belysningsteknik och ljusstyrsystem för optimerad tillväxt och energieffektivitet, annonserar öppnandet av sitt nya holländska kontor i Breda, Nederländerna.

Amendment: Heliospectra (publ) Publish the Year-End Report for 2023

(GOTHENBURG, Sweden, Feb 26, 2024, at 13:55 CET)– Heliospectra AB (publ), a leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, presents its Year-End Report for 2023. The amendment regards COGS and other external costs in the consolidated income statement for the period Oct-Dec and the period Jan-Dec 2023.

Rättelse: Heliospectra AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

(Göteborg, Sverige, 26:e februari 2024, kl 13:55 CET) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2023. Rättelsen avser posten Handelsvaror samt Övriga Externa Kostnader i Resultaträkningen för perioden oktober till december samt perioden januari till december.

Heliospectra secures bridge loan of 10 MSEK to secure capital and drive growth

TUE, NOV 21, 2023 17:40 CET Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), a leader in intelligent LED lighting technology and light control systems for greenhouses and controlled growth environments, today announced a short-term loan agreement totaling SEK 10 million from its three largest shareholders, Weland Stål AB, Agartha AB, and Corespring New Technology AB. This new capital injection, provided to Heliospectra immediately, ensures liquidity to meet the company’s short-term working capital needs and will help to drive future growth.

Heliospectra upptar brygglån på 10 MSEK för att säkra kapital och driva tillväxt

TIS, NOV 21, 2023 17:40 CET Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, har säkrat ett brygglån om sammanlagt 10 miljoner kronor från huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB. Det nya kapitaltillskottet, vilket tillförs Heliospectra omgående, säkerställer likviditet för att möta det rörelsekapitalsbehov bolaget har på kort sikt samt för att driva tillväxt i bolaget framöver.