Bolagsstyrning

Valberedning

Heliospectras valberedning för årsstämma 2020

Valberedningen har till uppgift att förbereda förslag för följande ärenden som ska läggas fram förårsstämman för beslut: Förslag till ordförande för stämman; förstyrelseledamöter och styrelseordförande, ersättningar till styrelseledamöter för kommittéarbete; förslag till revisorer, arvoden till bolagets revisorer och förslag till valberedningens sammansättning.

VALBEREDNINGEN 2020 BESTÅR AV:

• Staffan Gunnarsson, utsedd av Weland Group (valberedningens ordförande).

• Greg Dingizian, utsedd av ADMA Förvaltnings AB.

• Göran Linder, utsedd av Midroc New Technology AB.

• Andreas Gunnarsson, sammankallande, utsedd av Heliospectra AB.

Rebecca Nordin

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se