Aktien

Aktieägare

Lista över aktieägare
per den 31 december, 2022
Ägare
Antal aktier / %
Weland Stål AB
25239495
/
23,7
Weland Värdepapper AB
24168541
/
22,7
Agartha AB
18672256
/
17,5
Corespring New Technology AB
13785196
/
12.9%
Other Shareholders
10027008
/
10,4%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
2346964
/
2,2%
Swedbank Färsäkring
1269595
/
1.2%
Försäkringsbolaget Skandia
838956
/
0,8%
Nordnet Pensionsförsäkring
736308
/
0,7%
Magowny invest AB
545102
/
0.5%
SPP Sverige Plus
463905
/
0,4%
Total antal aktieägare är ungefär 4 541
Total: 106 549 474 / 100%
Source: Euroclear
Rebecca Nordin

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se