Finansiell Rapporter Filer

Finansiell Kalender

24.2.23

Bokslutskommuniké 2022

9.3.23

Årsredovisningen 2022

20.4.23

Årsstämma 2023

28.4.23

Delårsrapport jan-mar 2023

25.8.23

Halvårsrapport 2023

27.10.23

Delårsrapport jul-sep

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se