Finansiell Rapporter Filer

Finansiell Kalender

23.2.24

Bokslutskommuniké 2023

7.5.24

Årsredovisningen 2023

27.6.24

Årsstämma 2024

3.5.24

Delårsrapport jan-mar 2024

23.8.24

Halvårsrapport 2024

25.10.24

Delårsrapport jul-sep 2024

Rebecca Nordin

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se