Finansiell Rapporter Filer

Finansiella Dokument

2.5.23

KALLELSE ÅRSSTÄMMA June 1 2023

5.4.23

Fullmaktsformulär årsstämma Heliospectra 2023

3.4.23

Kallelse Årsstämma 2023

21.4.22

Fullmaktsformulär Årsstämma 2022

19.4.22

Kallelse Årsmöte 2022

1.11.21

Anmälningssedel TO2 2020/21

20.5.21

Kommuniké Årsstämma 2021

29.4.21

Villkor för teckningsoptioner serie 2021

29.4.21

Fullmaktsformulär Årsmöte 2021

29.4.21

Kallelse till årsstämma 2021

3.11.20

Anmälningssedel för teckning utan företräde

3.11.20

Heliospectra Prospekt 2020

24.9.20

Bolagsbeskrivning Heliospectra

6.10.20

Optionsvillkor TO 2020/21

6.10.20

Revisorns Yttrande

6.10.20

Styrelsens Redogörelse

28.9.20

FULLMAKT FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

19.11.19

Anmälningssedel för teckning utan företräde Heliospectra 2019

19.11.19

Teaser Heliospectra 2019

19.11.19

Prospekt Heliospektra 2019

29.10.19

Revisorns yttrande

29.10.19

Styrelsens yttrande

29.10.19

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma

27.6.19

Kommuniké från Heliospectra årsstämma 2019

16.5.19

Fullmaktsformulär Heliospectra bolagsstämma

1.4.19

Tilläggsprospekt Heliospectra AB

20.3.19

Anmälningssedel för teckning utan företräde

19.3.19

Prospekt

19.3.19

Prospekt Teaser

26.2.19

Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma

22.12.16

Bolagsordning

22.12.16

Fullmaktsformulär Årsstämma 2018

17.5.17

Fullmaktsformulär Årsstämma 2017

2.5.23

KALLELSE ÅRSSTÄMMA June 1 2023

5.4.23

Fullmaktsformulär årsstämma Heliospectra 2023

3.4.23

Kallelse Årsstämma 2023

21.4.22

Fullmaktsformulär Årsstämma 2022

19.4.22

Kallelse Årsmöte 2022

1.11.21

Anmälningssedel TO2 2020/21

20.5.21

Kommuniké Årsstämma 2021

29.4.21

Villkor för teckningsoptioner serie 2021

29.4.21

Fullmaktsformulär Årsmöte 2021

29.4.21

Kallelse till årsstämma 2021

3.11.20

Anmälningssedel för teckning utan företräde

3.11.20

Heliospectra Prospekt 2020

24.9.20

Bolagsbeskrivning Heliospectra

6.10.20

Optionsvillkor TO 2020/21

6.10.20

Revisorns Yttrande

6.10.20

Styrelsens Redogörelse

28.9.20

FULLMAKT FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

19.11.19

Anmälningssedel för teckning utan företräde Heliospectra 2019

19.11.19

Teaser Heliospectra 2019

19.11.19

Prospekt Heliospektra 2019

29.10.19

Revisorns yttrande

29.10.19

Styrelsens yttrande

29.10.19

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma

27.6.19

Kommuniké från Heliospectra årsstämma 2019

16.5.19

Fullmaktsformulär Heliospectra bolagsstämma

1.4.19

Tilläggsprospekt Heliospectra AB

20.3.19

Anmälningssedel för teckning utan företräde

19.3.19

Prospekt

19.3.19

Prospekt Teaser

26.2.19

Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma

17.5.17

Fullmaktsformulär Årsstämma 2017

22.12.16

Bolagsordning

22.12.16

Fullmaktsformulär Årsstämma 2018

Rebecca Nordin

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se