KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Göteborg, 28:e maj 2024 kl.19.20 CEST  Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695–2205 (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 kl. 09.00 i Bolagets lokaler med adress Johan Willins Gata 8 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 08.30.

Heliospectra AB Secures Future Liquidity Needs Through a Capital Coverage Guarantee from the Main Owners

Gothenburg, 28 May 2024 at 19.05 CET – Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” or the “Company”), has today entered into an agreement on a capital adequacy guarantee with the principal owners Weland Stål AB, Agartha AB and Corespring New Technology AB (together ” Principal Owners”). The purpose of the capital adequacy guarantee (“Guarantee”) is to secure the Company’s possible liquidity needs during the period up to and including the day of the Company’s Annual General Meeting in 2025. The guarantee is limited to a total amount of SEK 20 million, distributed among all Shareholders.

Heliospectra AB tryggar framtida likviditetsbehov genom kapitaltäckningsgaranti från huvudägarna

Göteborg, 28:e maj 2024 kl.19.05 CET – Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), har idag ingått avtal om en kapitaltäckningsgaranti med huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB (tillsammans ”Huvudägarna”). Syftet med kapitaltäckningsgarantin (”Garantin”) är att trygga Bolagets eventuella likviditetsbehov under tiden fram till och med dagen för Bolagets årsstämma 2025. Garantin är begränsad till ett sammanlagt belopp, fördelat på samtliga Aktieägare, uppgående till 20 miljoner kronor.

Control Balance Sheet Shows that Heliospectra AB’s Share Capital is Intact

FRI, MAY 24, 2024 17:40 CEST – As previously announced, the board of Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” or the “Company”) has decided, for precautionary reasons, to prepare and have the auditor review the Company’s control balance sheet as of March 31, 2024. The control balance sheet has now been prepared and reviewed by the auditor, and it shows that the Company’s share capital is completely intact.