Heliospectra’s Incentive Program Transfer Stock Warrants to Senior Executives and Key Personnel

Heliospectra AB (publ) (“the Company”) has through the wholly owned subsidary Heliospectra Personal AB (“the Subsidiary”) today executed the transfer of 905,000 stock warrants of series P02 from the Company to a total of 25 senior executives and / or key personnel within the group. The stock warrants were originally issued to the Subsidiary at the Company’s Extra Ordinary General Meeting held on March 12, 2019. 

Heliospectra AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Heliospectra AB (publ) avslutades den 3 april 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 76 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 72 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 4 procent av de erbjudna aktierna. Resterande aktier, motsvarande cirka 24 procent av emissionen, tilldelas de emissionsgaranter som enligt avtal med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i emissionen i förhållande till gjorda åtaganden. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 52,7 MSEK före emissionskostnader.

Ljusgårda AB fortsätter expansion med ny investering i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 29 mars, 2019 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en andra order från Ljusgårda AB. Bolaget expanderar sin verksamhet i Tibro, Sverige, med ytterligare en order av Heliospectra’s kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning. Företaget använder för närvarande ELIXIA i kombination med Heliospectras kontrollsystem helioCORE™. Ordervärdet är 5,7 miljoner kronor (611 450 USD).

Ljusgårda AB Continues Expansion with Investment in Heliospectra’s Innovative LED Lighting Solutions

(GOTHENBURG, Sweden/SAN FRANCISCO, CA, March 29, 2019 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces a second order from Ljusgårda AB. The company is expanding its business in Tibro, Sweden, with additional orders of Heliospectra’s fully adjustable ELIXIA LED lighting solutions. The company is currently using the ELIXIA solution in combination with Heliospectra’s light control system helioCORE™. The order value is SEK 5.7 million (USD $ 611,450). 

Heliospectra AB utökar sin närvaro i Nordamerika öppnar nytt dotterbolag i Kanada

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 27 mars 2019 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar idag etableringen av sitt nya dotterbolag Heliospectra Canada Inc och öppnandet av ett nytt kontor i Toronto, Ontario, Kanada med start den 15 april 2019. Företaget fortsätter även sin expansion genom att anställa nyckelpersoner, expandera de amerikanska och kanadensiska försäljningsteamen samt bygga upp ett team av odlingsexperter med fokus på kommersiella matproducenter och licensierade kommersiella cannabisodlare i USA och Kanada.

Heliospectra AB Expands North America Markets With Formation Of Heliospectra Canada, Inc.

(GOTHENBURG, Sweden/SAN FRANCISCO, CA, March 27, 2019 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces the formation of Heliospectra Canada, Inc. The business entity will open doors with a physical corporate location in Toronto, Ontario, Canada on 15-April 2019.  The Company also continues to scale Heliospectra’s executive leadership, sales and technical services teams with business units dedicated to commercial food producers and licensed commercial cannabis operations in both the United States and Canada.