Europeisk forskningsanläggning investerar i Heliospectras LED-belysningslösningar

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 30 oktober 2018) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från en ledande medicinsk forskningsanläggning i Spanien. Anläggningen som specialiserar sig på medicinska plantor är ett privatägt spanskt företag grundat 2008 och verksamt inom ”phytotherapy” forskning. Ordern är på Heliospectras justerbara ELIXIA LED-belysningslösning och värderas till 1,2 miljoner kronor (EUR 117 855).

Danish Company Cannabis Pharm Automates  their Growth Environment with  Heliospectra’s  Intelligent LED Lighting and  HelioCORE™  Control  Software

GOTHENBURG, Sweden/ SAN FRANCISCO, CA, September  11, 2018   Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces a  new order from Danish company Cannabis Pharm. The company is setting  up a new high-tech production facility in Randers, Denmark and has  chosen  Heliospectra’s  fully adjustable ELIXIA LED lighting solutions  and market-leading  HelioCORE™ light control software to fully automate their lighting environment and provide highest quality pharmaceutical products.  The order value is SEK 1.4 million (USD $ 154,000).  

Danska Cannabis Pharm automatiserar odlingsmiljön med Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar och HelioCORE™ kontrollsystem

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 11 september 2018 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från danska Cannabis Pharm. Bolaget bygger en ny högteknologisk produktionsanläggning i Randers, Danmark och har valt ELIXIA, Heliospectras intelligenta LED-belysningslösning och marknadsledande helioCORE™ kontrollsystem för att automatisera sin växtbelysning och producera medicinska produkter av högsta kvalitet. Ordervärdet är 1,4 Mkr (USD 154 000).

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) väljer Heliospectra för nytt speed breeding program

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 17 augusti 2018 Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), ett privat internationellt universitet beläget vid Röda havet. Det prestigefyllda universitetet startar ett nytt forskningsprogram för ”speed breeding” (accelererad växtförädling) och har valt Heliospectras fullt kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning samt HelioCORE™ kontrollsystem för att belysa deras växthus. Ordern värderas till cirka 540 000 kronor (58 700 USD).

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Chooses Heliospectra for New Speed Breeding Program

GOTHENBURG, Sweden / SAN FRANCISCO, CA, 17 August 2018   Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces a new order from King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), a private international graduate-level institution located on the Red Sea. The prestigious University is starting a new speed breeding research program and has chosen Heliospectra’s fully adjustable ELIXIA LED lighting solution and HelioCORE™ light control software to light up their greenhouse. The order is valued at around SEK 540,000 ($ 58,700). 

Forskningsföretag i Australien väljer Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar för cannabisforskning

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 14 augusti 2018 Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från en australiskt tillverkare av kontrollerade medicinska ämnen. Kunden som tillhandahåller högkvalitativa produkter och forskningstjänster till den internationella läkemedelsindustrin, har lagt en order på Heliospectras intelligenta ELIXIA-serie LED-belysningslösning. Ordern värderas till cirka 660 000 kronor (78 000 USD).